Upp på Botten


Upp på Botten är en kulturell mötesplats där konstnärliga utbyten, kreativa processer och publika evenemang möjliggörs .En plats dit man kan komma för att få inspiration, låta konstnärliga idéer födas och växa samt inleda nya samarbeten. Vi vill uppmuntra till samarbeten över konstformer och arbetar för att vara en kulturell plattform som ger utrymme för okonventionella och nytänkande skapandeprocesser.